e-VEGA
server MŠVVaM SR
Zabudli ste heslo?

Postup pri zabudnutom hesle

Zadajte e-mail použitý ako prihlasovací účet a stlačte tlačidlo "Ďalej".
V prípade kladného overenia prihlasovacieho účtu, systém Vám zašle dočasné prihlasovacie heslo na zadanú e-mailovú adresu.
Dočasné heslo je platné počas 120 minút. Ak sa úspešne prihlásite s dočasným heslom počas tohto časového limitu, zmení sa dočasné heslo na trvalé.
Dočasné heslo automaticky expiruje ak sa prihlásite s pôvodným heslom alebo po uplynutí časového limitu.