Správy v projekte
e-VEGA MŠ SR a SAV

 Správy v projekte


 Prehľad e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými osobami pracujúcimi na projekte so zohľadnením "prístupových práv".

 
   Po kliknutí na tlačítko sa roztvorí panel pod ikonkou v ktorom sa zobrazí obsah e-mailu.
   Po kliknutí na tlačítko sa zatvorí panel v ktorom je zobrazené telo e-mailu.
   Po kliknutí na tlačítko sa stiahne príloha e-mailu. Počet ikoniek zodpovedá počtu príloh.