Registrácia
e-VEGA MŠ SR a SAV
 

Registrácia do systému e-VEGA

   

Spustite si webový prezerač (napríklad Internet Explorer), a zadajte web-adresu systému e-VEGA.
Môžete dostať upozornenie, že zabezpečená stránka nemá bezpečnostný certifikát vydaný dôveryhodnou autoritou – zvoľte si, že napriek tomu tejto stránke dôverujete. Potom sa zobrazí nasledujúca stránka.

Prihlásenie do systému

 

Kliknite na odkaz „Prihlásiť používateľa“ .  Následne sa zobrazí prihlasovacia stránka.


 

Vytvorenie používateľského účtu

Ak ešte nemáte vytvorený používateľský účet, kliknite na odkaz .
Po kliknutí sa zobrazí stránka pre registráciu v systéme e-VEGA.Registrácia používateľa

Zadajte povinné registračné údaje do registračnej stránky (polia povinných údajov sú označené hviezdičkou).
Tu je príklad vyplnenej registračnej stránky.Po vyplnení skontrolujte správnosť zadaných údajov a stlačte tlačidlo “Vytvoriť používateľský účet”.

Upozornenie!

Zapíšte si heslo, kontrolnú otázku  i odpoveď, bude ich potrebovať pri aktivácií Vášho používateľského účtu, alebo pri zabudnutí Vášho hesla na overenie totožnosti. Po stlačení tlačidla “Vytvoriť používateľský účet” bude  zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste  uviedli v registračnej stránke, e-mail s www-adresou pre aktiváciu Vášho používateľského účtu. Tu je príklad textu e-mailu:
Tento e-mail bol automaticky vygenerovaný systémom e-VEGA.
Práve ste si vytvorili používateľský účet v systéme e-VEGA.

  

 

 

Aktivácia účtu používateľa

Nasledujúcim krokom je aktivácia používateľského účtu.

Na stránku aktivácie sa môžete dostať aj stlačením tlačidla „Pokračovať“. Zobrazí sa stránka na prihlásenie do systému e-VEGA.
DôLEŽITÉ:
Vaše prihlásenie (login) do systému je e-mailová adresa, ktorú ste uviedli v registračnej stránke, použite heslo,  ktoré ste zadali na registračnej stránke !!!

Aktiváciu Vášho používateľského účtu urobíte tak, že v prihlasovacej stránke zadáte do poľa   „e-mail“ e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii (a na ktorú Vám prišla správa o vytvorení účtu), heslo, ktoré ste si zadali pri registrácii a stlačíte tlačidlo „Prihlásiť sa“. Zobrazí sa nasledujúca stránka aktivovaného používateľského účtu. 

Zadajte správnu odpoveď (ktorú ste uviedli v registrácii pri tejto otázke) a stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Ak ste správne odpovedali, zobrazí sa nasledujúca stránka. 

Stlačte tlačidlo „Koniec“, čím sa dostanete do systému e-VEGA ako prihlásený používateľ.

  

Ak ste pri prihlasovaní do systému dostali nasledujúcu chybovú hlášku, je to zapríčinené nesprávne zadaným ochranným heslom. Skontrolujete si podľa pokynov v maske nastavenie klávesnice. 

Pri prekročení počtu pokusov prihlásenia do systému e-VEGA (4 krát) použite položku menu "Zabudli ste heslo?", nachádza sa na ľavej strane menu. Musíte správne zodpovedať otázku, ktorú vám zadá systém, na ktorú ste odpovedali pri registrácii do systému. 

Zmena hesla

Ak chcete zmeniť Vaše heslo, použite položku menu "Môj profil" a následne "Zmena hesla". Objaví sa nasledujúca maska, kde môžete zmeniť heslo.