Komisia
e-VEGA MŠ SR a SAV

Návrhový list

Formulár na zadávanie návrhov na členov do jednotlivých komisií VEGA. Súčasťou návrhu je aj výber 5 najvýznamnejších vedeckých prác kandidáta za posledných 10 rokov a prehľad vedeckých aktivít kandidáta. Tieto prílohy sa podávajú len elektronicky.
Po otvorení menu "Návrhový list" sa zobrazí zoznam navrhnutých kandidátov pre jednotlivé rezorty a zadaný rok.


Nový návrh sa vypľňa pre jednotlivé rezorty samostatne.
UPOZORNENIE: Vytlačený a podpísaný návrhový list sa posiela na Referát projektov VEGA OVV. Štefániková 49, 81438 Bratislava.


Verzia 2.0 © 2007-2016 Stránky vytvorila spoločnosť MMS Softec s.r.o.