Financovaie projektu
e-VEGA MŠ SR a SAV
 

Financovanie projektu


Údaje o čerpaní financií na projekt môžte zadať nasledovným postupom:
 

  • Prihláste sa do systému e-Vega .
  • Kliknite na položku „Projekty“ v menu. Po kliknutí sa zobrazí zoznam existujúcich projektov, ku ktorým máte prístupové práva.
  • Kliknutím na číslo, alebo názov projektu  si zvolíte projekt, s ktorým chcete pracovať. Číslo zvoleného projektu a jeho názov sa zobrazí v druhom riadku hlavičky formulára.
    Položka menu "Financovanie projektu" sa zobrazí, len ak je zvolený projekt podaný a "bežiaci".
    Na nasledujúcom obrázku bol vybraný projekt s názvom "Teleport".
  • Kliknite na položku menu .
  • Zobrazí sa nasledujúca maska "Financovanie projektu".
  • Kliknutím na príslušnú záložku zvoľte rok.Oprávnenie editovať formulár "Financovanie projektu" má len vedúci projektu. Rok aj obdobie (termíny od - do), pre ktorý je formulár editovateľný, je v správe správcov systému VEGA.
Modrú časť formulára vypĺňajú vedúci projektov z rezortu SAV, červenú časť z rezortu MŠ SR.
Editovateľné polia sú orámované zelenou farbou. Zadávané údaje sú kontrolované na číselnú hodnotu.
Po stlačení tlačidla "suma", označí systém nečíselné hodnoty chybovou hláškou. Nečíselné hodnoty nie sú zahrnuté do súčtu.Súčet sa vypočíta po stlačení tlačidla suma , alebo pri uložení/načítaní údajov.
Nesprávne zadaný údaj je signalizovaný ako chyba. Údaje v prvom stĺpci sú automaticky načítané zo žiadosti o grant, údaje do 2. a 3. stĺpca zadáva vedúci projektu.

Ak chcete formulár opustiť bez uloženia zmien údajov, stlačte tlačidlo.

Ak chcete vyplnený formulár uložiť, stlačte tlačidlo .

Tlačidlá sú umiestnené na konci formulára.