e-VEGA
server MŠVVaŠ SR

Vítame Vás v elektronickom systéme e-VEGA.

VEGA je vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV). Systém slúži na elektronické podávanie žiadosti o grant a správu projektov.

Systém e-VEGA je optimalizovaný pre Internetové prezerače IE 9 a novší, Firefox 27.x, Opera 12.x, Google Chrome 33.xx a rozlíšenie 800 x 600 bodov.

Prihlásiť sa do systému môžete stlačením tlačidla "Prihlásenie používateľa" v ľavom hornom rohu. Ak ešte nemáte vytvorené použivateľské konto, kliknite najprv na odkaz "Prihlásenie používateľa" v záhlaví tejto stránky, a potom na odkaz "Vytvorenie používateľského konta" v menu.

Nachádzate sa na serveri určenom pre rezort MŠVVaŠ SR.

Server pre rezort SAV sa nachádza na adrese https://e-vega.sav.sk.
Aktuálne informácie o termínoch a výzvach:
- SAV
- MŠVVaŠ SR